دولت اجازه رکود در چرخه سازندگی کشور را نمی دهد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟