رئیس جمهور تعیین حقوق و دستمزد را جزو اختیارات شورای عالی کار می داند | سايت خبري شاهرود رئیس جمهور تعیین حقوق و دستمزد را جزو اختیارات شورای عالی کار می داند اولین بار در سایت خبری تحلیلی افق. پدیدار شد.

" />

نظر شما چیست؟