رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها را ابلاغ کرد | سايت خبري شاهرود

نوشته رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها را ابلاغ کرد اولین بار در سایت خبری تحلیلی افق. پدیدار شد.

" />

نظر شما چیست؟