راه اندازی واحدهای صنعتی در سمنان متناسب با طرح آمایش سرزمین نیست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟