رفع مشکلات مردم در اولویت کاری مدیران نهادهای اجرایی سمنان باشد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟