رفع موانع سرمایه گذاری مهم ترین برنامه دولت دوازدهم درسمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟