رهبری از دولتی شدن امام جمعه پرهیز داشتند/ فتنه خط قرمز ما بوده و هست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟