رکود بازار عمده ترین مشکل واحدهای تولیدی سمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟