رکورد تولید بیشترین خودرو در دو شیفت توسط سایپا ثبت شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟