ریشه کنی فقر در جامعه اولویت کاری دولت باشد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟