زلزله های کلاته خیج و مجن شاهرود خسارتی نداشت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟