زلزله ۴٫۶ ريشتري عسلویه را لرزاند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟