زنگنه: توصیه ترامپ به نخریدن نفت ایران، تاثیری در صادرات نفت نداشته | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟