سال آینده رشد کیفی ۲.۵ درصدی صنعت خودرو باید بهبود یابد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟