سرانه اشتغال صنعت سه میلیارد و 500 میلیون ریال است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟