سربازی که هم خدمتی‌های خود را به رگبار بست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟