سرمایه‌گذاری اقتصادی، فعالیت فرهنگی و کار رسانه‌ای مستلزم امنیت است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟