سرمایه گذاری بخش گردشگری سمنان 6 هزار میلیارد ریال است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟