سرما چهار هزار میلیارد ریال به کشاورزی سمنان خسارت زد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟