سرکوب مقاومت باعث توسعه آزادی خواهی ملت ها می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟