سمنانی ها زمینه اسکان 33 هزار زائر اربعین را فراهم می کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟