سمنان در رقابت های کشوری بیماران دیابتی چهارم شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟