سنگ پرانی به قطارها 47 درصد کاهش یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟