سهم بخش معدن در رونق اقتصادی سمنان کم رنگ است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟