سه کاراته کا دانشگاه سمنان به اردوی تیم ملی راه یافتند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟