سوال از رییس جمهور در شرایط کنونی ضروری نیست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟