سیاست وزارت کشور ارتباط بیشتر با علما، مراجع و کسانی است که نقش مرجع برای مردم دارند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟