سید محمدحسن ابوترابی فرد به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟