سیلاب سرخه به جاده اصلی تهران- مشهد خسارتی نزد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟