سیل 15 میلیارد ریال به میامی خسارت زد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟