شفر: بین دو نیمه کمی سیستم را تغییر دادیم/ نتیجه بازی منصفانه بود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟