شمخانی: دروغ پردازی‌های آمریکا برای مردم منطقه ارزشی ندارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟