شهردار آینده باید با شورا میثاق‌نامه امضاء کند/تهیه پیش نویس میثاق نامه | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟