شهرستان آرادان به روایت تصویر/ عکس: مهناز قباخلو | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟