شهرک های کوثر و فدک به شهرداری شاهرود تحویل داده نشده اند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟