شهرک کوثر و فدک به شهرداری شاهرود تحویل نشد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟