صندوق امداد ولایت 68 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟