طرحهای اشتغال بانوان برای اخذ تسهیلات مشکل وثیقه دارند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟