طرح بیابانزدایی 20 هزارهکتار درسمنان اجرا می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟