طرح ترافیک در شورای عالی ترافیک تهران همچنان در حال بررسی است و هنوز چیزی تأیید نشده است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟