طرح سوال از رئیس جمهوری به صلاح کشور نیست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟