طرح هادی در 70 درصد روستاهای سمنان اجرا شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟