طرح های راه و گردشگری توسعه سمنان را سرعت می‌بخشد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟