طرود، یکی از سه روستای دارای تصفیه خانه فاضلاب در کشور می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟