ظرفیتهای سمنان برای کاهش بیکاری بکارگرفته شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟