عبدی: به خاطر خدمت سربازی به فجرسپاسی پیوستم | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟