عزاداری نیروهای مسلح به مناسبت 28 ماه صفر | سايت خبري شاهرود