عشایر دامغان 33 هزار تن گوشت و شیر تولید می کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟