عمارت درحال تخریب دختر ناصرالدین شاه قاجار درامیریه/عکس: میثم اسماعیلی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟