عملکرد بانکهای سمنان در ارایه تسهیلات رونق تولید مطلوب است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟